Współczesna, intensywna produkcja drobiarska niesie ze sobą wiele zagrożeń. Jednym z nich jest ryzyko kontaktowego zapalenia skóry podeszw ptaków. Przyczyny, jak i stopień zmian mogą być różne, jednakże obecność stanów zapalnych stóp jest istotnym wskaźnikiem dobrostanu w hodowli. Literatura podaje wiele czynników przyczyniających się do rozwoju choroby. Zależą one od gatunku ptaków oraz rodzaju hodowli. Znacznie częściej problemy stwierdza się u kurcząt brojlerów niż u indyków rzeźnych. Jest to choroba ptaków hodowlanych, trzymanych w nienaturalnych warunkach, zwłaszcza w dużym zagęszczeniu, na ściółce. Wiąże się to z dużym ryzykiem uszkodzeń mechanicznych, a także, w związku ze ciągłym stykaniem się ptaków z odchodami, pojawia się ogromne zagrożenie przenoszenia chorób i pasożytów. Do innych przyczyn stanów zapalnych skóry podeszw możemy zaliczyć: jakość i rodzaj ściółki, program świetlny, wydajność wentylacji, jakość wody, jakość paszy, kondycję stada oraz niedobory witamin i sładników mineralnych. Pewien wpływ na powstawanie zmian na stopach ma masa ciała ptaka. Duży ciężar ptaka oraz ograniczenie ruchu sprzyja powstawaniu urazów. Może prowadzić do reakcji skórnych na nadmierne obciążenie. Wpływ na powstawanie stanów zapalnych skóry podeszw ma także żywienie. Czynniki sprzyjające rozwojowi to przede wszystkim niedobór witaminy H, czyli biotyny.

Zapalenie podeszwy można podzielić na dwa etapy. Etap pierwszy: w wyniku podrażnienia następuje stan zapalny, który przebiega jako kontaktowe zapalenie skóry. Główny widoczny objaw to zaczerwienienie, potem pojawiają się płytkie nadżerki. W wyniku zwiększonego nacisku na podeszwę pojawia się reakcja obronna skóry i dochodzi do tworzenia odcisków. Drugi etap choroby rozpoczyna się w momencie, kiedy ochronna bariera skórna zostanie przerwana lub osłabiona, bakterie wnikają do środka, czego konsekwencją jest ropne zapalenie. Pojawiają się głębokie intensywne owrzodzenia i ropnie. Leczenie polega na usunięciu zmienionej tkanki i zatrzymaniu infekcji. W stadach towarowych pododermatitis niechętnie się leczy. Podstawą jest profilaktyka, utrzymanie prawidłowego dobrostanu oraz wprowadzenie do diety ptaków związków mineralnych, zwłaszcza cynku i miedzi. Cynk przyspiesza gojenie ran zewnętrznych, pełni ważną funkcję w regeneracji komórek nabłonka, miedź odpowiada za utrzymanie keratyny, z której zbudowana jest skóra, natomiast biotyna wpływa na formowanie i rozwój naskórka.

Naszą odpowiedzią na problemy z zapaleniem skóry podeszw jest BIOTIN + chelat zawierający w składzie wszystko to, czego potrzebują ptaki w skutecznej profilaktyce.