Zakwaszacze, czyli kwasy organiczne lub ich sole podawane pojedynczo lub w postaci mieszanin mają ogromne znaczenie w żywieniu drobiu. W znacznym stopniu ograniczają rozwój niepożądanych mikroorganizmów i grzybów w paszy i w przewodzie pokarmowym ptaków. Najczęściej stosowane są mieszaniny kwasów mrówkowego, propionowego, fosforowego, mlekowego, sorbowego, cytrynowego i fumarowego.

Działanie zakwaszaczy jest dość szerokie i specyficzne. Działanie przeciwbakteryjne polega na przenikaniu kwasów lub/i ich soli przez osłony komorkówe patogenów do wnętrza komórek, następnie na zaburzeniu równowagi jonowej mikroorganizmów wskutek nadmiaru jonów wodorowych (pochodzących z dysocjacji kwasów), obniżeniu pH wewnątrzkomórkowego patogenu, zmniejszeniu energii na podstawowe procesy życiowe mikroorganizmu. Proces ten zaburza równowagę potencjałów i osmotyczną patogenów, utrudnia rownież utrzymanie odpowiedniej równowagi energetycznej komórki, utrudnia syntezę DNA (hamowanie procesów rozrodczych patogenów).

Kwasy organiczne działają również hamująco na rozwój i wzrost grzybów i pleśni – ingerują one w sposób bezpośredni w protoplazmę komórek patogenów, co prowadzi do procesu dezaktywacji i destrukcji metabolicznej. Zakwaszanie pasz ma na celu przede wszystkim obniżenie pH treści jelitowej, co wytwarza niekorzystne warunki dla rozwoju chorobotwórczej mikroflory, która ma najlepsze warunki do rozwoju w pH 6,0-7,5 (naturalne pH wewnątrz komórki patogenu to 7,0). Obniżeniu ulega również poziom toksycznego amoniaku oraz amin biogennych, co z kolei przyczynia się do polepszenia wchłaniania białek, tłuszczy i składników mineralnych.

Dodatek zakwaszacza do paszy dla drobiu sprawia wytworzenie skutecznej bariery dla drobnoustrojów chorobotwórczych, pociąga za sobą również powstawanie sprzyjających warunków dla odpowiedniego trawienia paszy i przyswajania składników odżywczych. Kwaśne środowisko stymuluje namnażanie flory pozytywnej, czyli bakterii Lactobacillus, które konkurują w przewodzie pokarmowym z patogenami, nie pozwalając im na dalszą ekspansję. Kwasy organiczne zawarte w zakwaszaczach pozytywnie wpływają także na kosmki jelitowe – zwiększają ich wielkość, zmniejszają stany zapalne między enterocytami. Wyrośnięte kosmki jelitowe powodują lepsze wchłanianie składników pokarmowych, a tym samym lepsze wykorzystanie paszy.

Kolejną pozytywną stroną podawania zakwaszaczy jest z pewnością zmniejszenie liczby biegunek u ptaków. Ponadto poprzez obniżenie pH w żołądku wpływają na zwiększenie aktywności enzymów trawiących paszę. Poprawiają trawienie składników pokarmowych, co skutkuje zwiększeniem przyrostów masy ciała.
Ważnym elementem działania kwasów jest zakwaszenie przewodu pokarmowego z uwzględnieniem korzystnego wpływu na konwersję pepsynogenu w pepsynę. Działanie buforujące kwasów organicznych ma duże znaczenie szczególnie u młodych zwierząt, których przewód pokarmowy znajduje się w rozwoju, a funkcje narządów ciała związanych z przewodem pokarmowym nie zostały jeszcze osiągnięte.

Wybór odpowiedniego zakwaszacza nie jest prostym zadaniem. Niewątpliwie najodpowiedniejszym rozwiązaniem będzie dobranie produktu o optymalnym składzie, wydajnym stosowaniu i skutecznym działaniu. ACTIV+chelat spełni wszystkie Twoje wymagania.