DUTRION TABLETS – innowacyjne tabletki stosowane do wody do picia o szerokim spektrum działania wobec bakterii, wirusów i grzybów. Tabletki oparte są na ditlenku chloru, który umożliwia uzyskanie stabilnego jonu O2-.  Skutecznie broni zdrowia ptaków, ogranicza śmiertelność, reguluje właściwą mikrobiologię jelit. Ditlenek chloru obecnie należy do najbardziej efektywnych dezynfekantów. Konkurować z nim może jedynie ozon. Jon O2- przenika przez ścianę komórkową patogenu i wchodzi w reakcję ze znajdującymi się w cytoplazmie aminokwasami, powodując śmierć mikroorganizmu. Pozwala to na stosowanie dwutlenku chloru w sposób ciągły bez konieczności zmiany środka bakteriobójczego, bo nie zachodzi proces nabierania odporności przez patogeny.

DUTRION TABLETS to dwukierunkowe działanie. Przede wszystkim gwarantuje czystą, wolną od zanieczyszczeń mikrobiologicznych wodę do picia, dzięki czemu eliminuje zagrożenie związane z wprowadzaniem patogenów do organizmu poprzez wodę, w której znajdują się niepożądane mikroorganizmy stanowiące realne i poważne zagrożenie dla zdrowia i kondycji ptaków. Druga korzyść wynikająca ze stosowania DUTRION TABLETS to eliminacja patogenów już obecnych w organizmie ptaków – często stanowiących realny problem. Ptaki pijąc wodę z rozpuszczoną tabletką walczą z zakażeniami spowodowanymi przez m.in. Salmonellę, E. Coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus, Eimeria, Ornitobacterium rhinotracheale, Candida albicans, Aspergillus fumigatus, Mycobacterium smegmatis, Pasteurella multocida, Bordetella avium, koronawirusy, Avibirnavirus, cirkowirusy, Avipoxvirus. To skuteczna broń niepowodująca osłabienia stada tak, jak w przypadku antybiotyków oraz skuteczna ochrona ograniczająca ryzyko zachorowań.

 

Szczególne zalety DUTRION TABLETS:
 • Bezpieczna ochrona ptaków przed patogenami
 • Skuteczne obniżenie zachorowalności
 • Gwarancja bezpieczeństwa biologicznego
 • Wydajniejsza praca jelit
 • Selektywne działanie w układzie pokarmowym
 • Sanityzacja wody poprzez zniszczenie patogennych bakterii, wirusów i grzybów
 • Sprzyja odbudowie naturalnej flory jelitowej
 • Obniża wartość pH w przewodzie pokarmowym
 • Nie wyjaławia wody i przewodu pokarmowego
 • Posiada szerokie spektrum działania w kierunku patogenów
 • Jest prosty w stosowaniu, wygodny i ekonomiczny

 

Jak zastosować DUTRION TABLETS?

Unikalna technologia oraz innowacyjny, opatentowany proces produkcyjny DUTRION TABLETS zapewnia odpowiednie środowisko dla cząsteczki dwutlenku chloru gwarantując długotrwałe działanie bakterio-, wiruso- i grzybobójcze.

Stosowanie DUTRION TABLETS:

Standardowe: 1 Tabletka 20 g -> 2000 L – 4000 L wody przez 3 – 5 dni

Profilaktyczne w okresach wyższego narażenia: 1 Tabletka 20g -> 1000L wody przez 3 dni

Interwencyjne: 6 Tabletek 20g -> 1000 L wody przez 6h w połowie wypijanej wody przez 1 – 3 dni

 

 

Dlaczego warto stosować DUTRION TABLETS?
 • Jest nietoksyczny i bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin
 • Nie wyjaławia wody jak konkurencyjne środki z H2O2, Cl, I, Br, czwartorzędowe sole amonowe, które są stosowane na fermach i oczyszczając jednocześnie oczyszczają jelita z bakterii probiotycznych co ma zasadniczy wpływ na destabilizację pracy jelit, co odbija się często na FCR
 • Ma pozytywny wpływ na profilaktykę zdrowotną w hodowli zwierząt (zwiększenie przyrostu wagi oraz obniżenie zachorowalności stada)
 • Jest najskuteczniejszy w usuwaniu biofilmu
 • Jego działanie korozyjne w porównaniu do innych produktów odkażających jest minimalne
 • Wykazuje działanie selektywne względem bakterii eliminując patogeny, a bakterie pozytywne wzrastają bez przeszkód. Ma to szczególne znaczenie dla pracy przewodu pokarmowego w produkcji zwierzęcej, gdzie liczy się współczynnik wykorzystania paszy
 • Najwyższa skuteczność w zwalczaniu wszelkich bakterii, wirusów, grzybów, pleśni – większość bakterii, ditlenek chloru niszczy w ciągu kilku sekund
 • Jest od 4 do 7 razy bardziej skuteczny niż chlor w zwalczaniu Salmonelli i innych patogenów
 • Poprawia smak i zapach wody
 • Posiada przedłużony efekt bakteriobójczy, dzięki któremu skutecznie chroni przed drobnoustrojami po zakończeniu procesu odkażania
 • Jego skuteczność nie jest zależna od pH, temperatury, twardości wody

 

Jeżeli nie wiesz, gdzie znaleźć DUTRION TABLETS – zadzwoń +48 693 266 200

Pomożemy Ci dotrzeć we właściwe miejsce.