Zobacz co nas wyróżnia

Sekretem skuteczności naszych rozwiązań jest innowacyjny i zaawansowany proces technologiczny

Vacuum Pressure Fusion

Jednym z elementów wyróżniających nas na tle innych producentów jest zastosowanie zaawansowanej technologii procesowej Vacuum Pressure Fusion (VPF), która oparta jest na wykorzystaniu właściwości fizycznych niskiej próżni. Proces ten pozwala na osiągnięcie wyższych stężeń substancji aktywnych w każdym centymetrze sześciennym produktu oraz zapewnia stabilniejsze i trwalsze połączenie cząsteczek nośnika z substancjami aktywnymi podczas takich etapów produkcyjnych jak na przykład ekstrakcja ziół czy łączenie witamin z nośnikiem.

Efektem końcowym jest produkt

posiadający wysoką koncentrację substancji aktywnych

jednorodny i łatwo rozpuszczalny

odporniejszy na warunki zewnętrzne

stabilniejszy i trwały w całym okresie przechowywania

Podczas naszej produkcji nie ma miejsca na przypadek

Równie ważnym czynnikiem determinującym jakość naszych produktów jest użycie podczas wytwarzania najwyższej czystości surowców, co wyklucza konieczność ich oczyszczania poprzez filtrację czy dodatkową destylację. Surowce, które są stosowane do wytwarzania naszych produktów są każdorazowo przebadane i posiadają certyfikaty potwierdzające ich najwyższą możliwą jakość.

Dlatego do Waszych rąk trafiają nowoczesne i przemyślane rozwiązania, które pozwalają skuteczne walczyć z codziennymi problemami występującymi na fermach.

Co nas wyroznia
Co nas wyroznia
Co nas wyroznia