Urzędowe statystyki potwierdzają, że zużycie antybiotyków w hodowli zwierząt w Polsce wciąż wzrasta. Odporne na antybiotyki infekcje już zabijają, a przewidywania sugerują, że do 2050 z powodu  lekoopornych infekcji umierać będzie na świecie 10 mln ludzi rocznie.

 

OSTRZEŻENIA PRZED LEKOOPORNOŚCIĄ

WHO i ECDC wskazują, że przyczyną narastania lekoporności jest nadużywanie antybiotyków w hodowli zwierząt. Badania rynkowe donoszą, iż niemal 40% antybiotyków stosowana jest w celach profilaktycznych. Ponad 81% Polaków jest zdania, iż stosowanie antybiotyków w hodowli jest poważnym problemem. Do najpoważniejszych powodów antybiotykooporności zalicza się przede wszystkim brak higieny oraz powszechny dostęp do antybiotyków. Szacuje się, że ok. 75% antybiotyków podawanych zwierzętom nie jest całkowicie trawiona i wraz z odchodami trafia do środowiska.

 

JAK USTRZEC SIĘ PRZED NADMIERNYM STOSOWANIEM ANTYBIOTYKÓW?

Testy  i badania terenowe przeprowadzane w ostatnich latach pozwoliły odnaleźć trzy skuteczne sposoby na ograniczanie ilości stosowanych antybiotyków na fermach drobiu. Jednym z nich jest niedopuszczanie do zakażeń i wprowadzania do organizmu ptaków patogenów z zewnątrz. Czysta, wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych woda do picia znacząco ogranicza ryzyko zachorowania stada minimalizując konieczność stosowania antybiotyków. Higiena wody pitnej daje wielką przewagę nad antybiotykami, które osłabiają stado wyjaławiają przewód pokarmowy i prowadzą do lekooporności. Dziś odpowiedzią na ten problem jest DUTRION TABLETS.

 

CZYM JEST DURTION TABLETS?

DUTRION TABLETS to innowacyjne tabletki stosowane do wody do picia o szerokim spektrum działania wobec bakterii, wirusów i grzybów. Tabletki oparte są na ditlenku chloru, który umożliwia uzyskanie stabilnego jonu O2 -. Stosowany w hodowli daje znakomite rezultaty. Skutecznie broni zdrowia ptaków, ogranicza śmiertelność, reguluje właściwą mikrobiologię jelit. Jest przy tym stabilny i bezpieczny. Konkurować z nim może jedynie ozon.

 

DZIAŁANIE DUTRION TABLETS 

DUTRION TABLETS to dwukierunkowe działanie. Wykazuje wysoką skuteczność przy zabezpieczaniu stada przed zachorowaniem oraz niezawodnie i efektywnie walczy z pojawiającą się infekcją. Ptaki pijąc wodę z rozpuszczoną tabletką walczą z zakażeniami spowodowanymi przez bakterie, wirusy i grzyby, m.in. Salmonellę, E. Coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus, Eimeria, Ornitobacterium rhinotracheale, Candida albicans, Aspergillus fumigatus, Mycobacterium smegmatis, Pasteurella multocida, Bordetella avium, koronawirusy, Avibirnavirus, cirkowirusy, Avipoxvirus. DUTRION eliminuje patogeny już obecne w organizmie ptaków, które często stanowią realny problem oraz gwarantuje czystą, wolną od zanieczyszczeń mikrobiologicznych wodę do picia, dzięki czemu dodatkowo minimalizuje zagrożenie związane z wprowadzaniem patogenów do organizmu ptaków poprzez wodę, w której znajdują się niepożądane mikroorganizmy stanowiące realne i poważne zagrożenie dla zdrowia i kondycji ptaków.

 

STOSOWANIE DUTRION TABLETS

 Standardowe: 1 Tabletka 20 g → 2000 L – 4000 L wody pitnej;

Profilaktyczne w okresach wyższego narażenia: 1 Tabletka 20 g → 1000 L wody przez 3 dni;

Interwencyjne: 6 Tabletek 20 g → 1000 L wody przez 6 h przez 1-3 dni.

 

PRZEWAGA DUTRION TABLETS

 Współczesny chów zwierząt bardzo zmienia się na przełomie lat. Reaguje na sytuację rynkową. Z jednej strony walczymy o zdrową i bezpieczną żywność, z drugiej dążymy do obniżania kosztów produkcji. DUTRION TABLETS łączy w sobie oba oczekiwania. Jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt – nie osłabia, nie powoduje lekooporności, jest wydajny i ekonomiczny w stosowaniu. Oferowane na rynku konkurencyjne produkty o podobnym działaniu wymagają często dodatkowych zabiegów oraz szczególnych warunków transportu i przechowywania. Bez tego bardzo szybko tracą swoją aktywność i stają się nieskuteczne. DUTRION TABLETS jest wygodny, bardzo prosty w stosowaniu. Nie wymaga stosowania dodatkowego sprzętu ani nie zmusza do szczególnych warunków przechowywania. Każda tabletka jest zabezpieczona i oddzielnie zapakowana. W danym momencie otwierając opakowanie zużywamy tylko tyle, ile faktycznie potrzeba. Bez ryzyka utraty efektu działania i bez dodatkowych kosztów.

 

10 KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWANIA DUTRION TABLETS 

 1. ELIMINACJA patogenów obecnych w organizmie ptaków – często stanowiących realny i poważny problem.
 2. BEZPIECZNA ochrona ptaków przed patogenami oraz skuteczne obniżenie zachorowalności.
 3. SELEKTYWNE działanie w układzie pokarmowym, co sprzyja odbudowie naturalnej flory jelitowej. Nie wyjaławia wody i przewodu pokarmowego.
 1. GWARANCJA bezpieczeństwa biologicznego – jest nietoksyczny i bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin.
 2. WYDAJNOŚĆ pracy jelit, a co za tym idzie zwiększenia przyrostu wagi oraz obniżenia zachorowalności stada. Obniżają także wartość pH w przewodzie pokarmowym.
 3. SKUTECZNOŚĆ w zwalczaniu wszelkich bakterii, wirusów, grzybów, pleśni – większość bakterii ditlenek chloru niszczy w ciągu kilku sekund.
 4. POPRAWA smaku i zapachu wody.
 1. UNIKALNE właściwości tabletek: brak działania korozyjnego w porównaniu do innych produktów odkażających.
 2. SKUTECZNOŚĆ nie jest zależna od pH, temperatury i twardości wody.
 3. Przedłużony EFEKT wiruso- i bakteriobójczy zapewniający jeszcze większą skuteczność i ochronę przed drobnoustrojami.
 4. DUTRION TABLETS jest najskuteczniejszy w usuwaniu biofilmu.

 

Testy terenowe z użyciem DUTRION TABLETS udowodniły, że uzyskiwanie dobrych wyników hodowli jest możliwe bez nadmiernego stosowania antybiotyków. Oczywiście są sytuacje, w których ich podanie jest niezbędne. Jednak właściwa profilaktyka i bioasekuracja oraz systematycznie stosowane właściwe metody naturalne, dają bardzo dobre i długotrwałe efekty, a przede wszystkim są dużo bezpieczniejsze.