Do niedawna, do stymulatorów wzrostu zaliczano substancje o właściwościach antybakteryjnych, a więc antybiotyki i ich pochodne oraz syntetyczne chemioterapeutyki (Korniewicz, 1996). Jako antybiotykowe stymulatory wzrostu stosowano aureomycynę, bacytracynę, penicykinę, streptomycynę, terramycynę i avilamycynę. Już niewielkie dawki antybiotyku 5-10 mg/kg suchej masy paszy powodowała duża poprawę efektów produkcyjnych u zdrowych zwierząt (Brande i Johnson, 1953). Większość z zastosowanych antybiotyków wpływała na lepsze wykorzystanie paszy, wyższe przyrosty masy ciała, zmniejszenie śmiertelności. Efektem końcowym było skrócenie okresu tuczu, szybsza rotacja wstawień i w efekcie zmniejszenie nakładów pracy i lepszy wynik ekonomiczny. Stosowanie antybiotyków jako stymulatorów wzrostu powodowało zniszczenie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. Aktualnie ich stosowanie jest już niedozwolone.

Obecnie duży nacisk kładziony jest na wzmacnianie naturalnej odporności oraz stabilizację korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego poprzez stosowanie określonych pasz i dodatków paszowych oraz modyfikacje poziomu niektórych składników pokarmowych. W żywieniu zwierząt można stosować różne dodatki paszowe, które wspomagają mikroorganizmy bytujące w przewodzie pokarmowym. Należą do nich: probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, bakteriocyny, enzymy paszowe, zakwaszacze, zioła, minerały, olejki eteryczne, witaminy. W żywieniu drobiu coraz częściej stosuje się zioła lub wyciągi z różnych roślin i ziół. Wiążą one czynniki hamujące wzrost, takie jak siarkowodór i amoniak, regulują skład flory bakteryjnej wpływając tym samym na procesy trawienia i wchłaniania oraz ograniczają powstawanie chorób i zmniejszają śmiertelność ptaków. Makro i mikroelementy nazywane są stymulatorami wzrostu, albo nieoznaczonymi czynnikami wzrostu, bowiem ich jony pełnią rolę biokatalizatorów regulujących procesy przemiany materii. Jony mikroelementów warunkują uczynnienie ciał biologicznie czynnych. Służą one jako katalizatory enzymów, hormonów, witamin i przeciwciał, które z kolei warunkują wzrost, rozwój i odporność organizmu. Istotną rolę pełnią także aminokwasy. Zawarte w surowcach pochodzenia roślinnego występują w ilościach niewystarczających do całkowitego pokrycia zapotrzebowania na nie ptaków. W przewodzie pokarmowym związki te są uwalniane na skutek działania enzymów z białka paszowego i „ wbudowywane” w białko organizmu, co tłumaczy ich istotną rolę w procesie wzrostu ptaków i produkcji jaj funkcję.

Idealnie w produkcji drobiarskiej sprawdzają się produkty zawierające oregano (Origanum vulgare)(link do OREGOSTRONG) poprawiające strawność i wykorzystanie paszy w połączeniu z kompleksem aminokwasów będących podstawowym budulcem mięśni. Są one niezbędne do zapewnienia optymalnych przyrostów u kurcząt brojlerów, co znacząco przekłada się na wyniki ekonomiczne produkcji.