Zobacz jak łatwo

możesz poprawić swoje wyniki

PROGRESS

 • zahamowanie przyrostów
 • lepsze wykorzystanie paszy
 • poprawa wyników produkcyjnych
 • pobudzenie funkcji przewodu pokarmowego

szczegóły produktu

Progress 5L

OREGO strong

 • pobudzenie tempa wzrostu ptaków
 • zaburzenia przyrostów dobowych
 • nieżyty jelit i zatrucia pokarmowe
 • zaburzenia pobierania i przyswajania paszy

szczegóły produktu

OREGO Strong 2L

GROWERAN

 • stymulowanie wzrostu ptaków
 • poprawa końcowego wyniku produkcyjnego
 • pobudzenie funkcji przewodu pokarmowego
 • zwiększenie przyrostów w ostatnich dniach tuczu

szczegóły produktu

GROWERAN 10L